Przejdź do treści
Płać łatwo za pomocą

Ogólne Warunki Handlowe


BUDOWNICTWO BIZNESOWE

Oferta ruchomości w Serwisie nie jest sprzedawana przez Właściciela Serwisu, ale przez Sprzedawcę. Przy zakupie ruchomości zawierana jest zatem umowa między Kupującym a Sprzedającym. Właściciel serwisu nie jest zatem stroną niniejszej umowy sprzedaży.

Jeżeli Sprzedający ma siedzibę w kraju Unii Europejskiej (UE), Norwegii, Liechtensteinie lub Islandii, obowiązuje europejska dyrektywa o sprzedaży na odległość. Niniejsza wytyczna obejmuje następujące prawa i gwarancje:

- Sprzedający musi przekazać Kupującemu informacje dotyczące podatków, płatności, dostawy i wykonania umowy w sposób jasny i pisemny.

- Kupujący otrzyma zamówienie w ciągu 30 dni, chyba że ze sprzedającym uzgodniono inny termin. Jeżeli dana ruchomość nie jest już dostępna, Sprzedający musi o tym poinformować Kupującego. Wszelkie (zaliczki) muszą zostać zwrócone w ciągu trzydziestu dni, chyba że Sprzedający dostarczy porównywalne mienie ruchome.

- Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, co oznacza, że ​​kupujący może cofnąć zakup przez co najmniej czternaście dni bez podania przyczyny. Wszelkie poniesione koszty wysyłki zostaną poniesione przez Kupującego. Wszelkie (zaliczki) muszą zostać zwrócone w ciągu trzydziestu dni.WARUNKI MEDIACJIARTYKUŁ 1 – DEFINICJE

W niniejszych warunkach mediacji obowiązują następujące definicje:

Strona internetowa: platforma udostępniana za pośrednictwem www.li-ty.nl, która obejmuje również wszystkie powiązane subdomeny.


Właściciel strony: li-ty.pl
Adres e-mail:

info@lityy.pl

Numer Izby Handlowej: na żądanieKupujący: osoba dokonująca zakupu na powyższej stronie.


Sprzedający: firma, która jako producent lub handlowiec sprzedaje Kupującemu mienie ruchome.
ARTYKUŁ 2 – PRAWA KUPUJĄCEGO

Jeżeli Sprzedający ma siedzibę w kraju Unii Europejskiej (UE), Norwegii, Liechtensteinie lub Islandii, obowiązuje europejska dyrektywa o sprzedaży na odległość. Niniejsza wytyczna obejmuje następujące prawa i gwarancje:

Sprzedający musi przekazać Kupującemu informacje dotyczące podatków, płatności, dostawy i wykonania umowy w sposób jasny i pisemny.


Kupujący otrzyma zamówienie w ciągu 30 dni, chyba że ze Sprzedającym uzgodniono inny termin. Jeżeli dana ruchomość nie jest już dostępna, Sprzedający musi o tym poinformować Kupującego. Wszelkie (zaliczki) muszą zostać zwrócone w ciągu trzydziestu dni, chyba że Sprzedający dostarczy porównywalne mienie ruchome.


Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, co oznacza, że ​​kupujący może cofnąć zakup przez co najmniej czternaście dni bez podania przyczyn. Wszelkie poniesione koszty wysyłki zostaną poniesione przez Kupującego. Wszelkie (zaliczki) muszą zostać zwrócone w ciągu trzydziestu dni.


ARTYKUŁ 3 – CHARAKTER USŁUGI MEDIACYJNEJ

Oferta ruchomości w Serwisie nie jest sprzedawana przez Właściciela Serwisu, ale przez Sprzedawcę. Przy zakupie ruchomości zawierana jest zatem umowa między Kupującym a Sprzedającym. Właściciel serwisu nie jest zatem stroną niniejszej umowy sprzedaży.


Niektóre ruchomości są kupowane od osób trzecich, niezależnie od tego, czy mają siedzibę w Unii Europejskiej, za pośrednictwem Witryny.


Usługa świadczona przez Właściciela Serwisu jest usługą brokerską świadczoną na rzecz podmiotu trzeciego. W przypadku zamawiania ruchomości za pośrednictwem Serwisu, Właściciel Serwisu jest upoważniony do pośredniczenia w imieniu Kupującego i na rachunek Kupującego oraz do zamawiania ruchomości u faktycznego Sprzedawcy przedmiotowej ruchomości .


Jeżeli rzeczywisty Sprzedający ma siedzibę poza Holandią i w związku z tym stosowny majątek ruchomy musi zostać przywieziony, nastąpi to w imieniu Kupującego. Koszty dodatkowe, takie jak podatek VAT od importu oraz koszty odprawy celnej obciążają Kupującego.
ARTYKUŁ 4 – PŁATNOŚĆ

Płatność za zakupiony produkt rozliczana jest za pośrednictwem Właściciela Serwisu. Właściciel Witryny jest również odpowiedzialny za (dalszą) płatność na rzecz faktycznego Sprzedawcy.


Możliwe, że ceny podane w Serwisie różnią się od kwot, które Właściciel Serwisu płaci lub przekazuje faktycznemu Sprzedawcy. Istnieje możliwość, że Sprzedający otrzyma możliwość zakupu produktu za niższą kwotę po jego zakupie przez Kupującego. W takich przypadkach różnica pomiędzy kwotą zapłaconą przez Kupującego a kwotą faktycznie zapłaconą Sprzedawcy traktowana jest jako odszkodowanie za usługę pośrednictwa świadczoną przez Właściciela Serwisu na rzecz osoby trzeciej.


ARTYKUŁ 5 – POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

W przypadku niezadowolenia Kupującego ze sposobu realizacji umowy (pośrednictwa) może o tym poinformować Właściciela Serwisu za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w Serwisie. Wszelkie zgłoszenia dokonane przez Kupującego będą obsługiwane przez Właściciela Serwisu z najwyższą starannością i tak szybko, jak to możliwe. Właściciel serwisu zapłaci maksymalnie czternaście